Klachten – Huisarts Deo Neo – Haarlem
Header afbeelding
Huisarts Deo Neo
van Ostadestraat 1 zwart 2023 XA
Haarlem

Klachten

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkondersteuner belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen.

Neem bij een klacht contact op met de doktersassistente op tel: 023-5256040

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van dokh (huisarts Boersma) of skge (huisarts Kroon)

Komt u er met ons niet uit: klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Neem dan contact op met de klachten en geschillencommissie, zie voor adres en contact gegevens onderaan deze pagina.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden.

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

 

Contactgegevens klachten en geschillencommissie:

Huisarts Boersma:

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6, 1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

 

Huisarts Kroon:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge)

Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Voor vragen kunt u bellen naar tel: 088 0229100

Website: www.skge.nl